Wolnościowa Wikia
Advertisement

A[]

AKAP
Aksjomaty - Wolność, NAP, Własnosć
Antynatalizm - pogląd filozoficzny manifestujący pogardę dla narodzin i dzieci. Antynatalistami są przeważnie palladyni Trzeciego Aksjomatu, ale i nie tylko. Najwybitniejszym proponentem tej myśli filozoficznej jest pewien kielecki bard, również zwolennik myśli obiektywistycznej pani Ayn Rand. Imię jego brzmi KelKuc.
Atomowy krasnal - w akapie sprzęt domowy (zazwyczaj ogrodowy) wytwarzający energię oraz rozwiązujący sąsiedzkie sprzeczki dzięki energii wytwarzanej w procesie rozszczepiania jąder pierwiastków.

B[]

Biedyzm - strategia ekonomiczno-gospodarcza przewidująca żerowanie na darmowych produktach od bogatych kapitalistów. Również notoryczna konsumpcja tanich produktów o kiepskiej jakości. Świętem Biedyzmu jest tzw. Czarny Piątek. Strategia ta jest stosowana między innymi przez Chytrą Babę z Radomia oraz starców spod Lidla.
Bitcoin- pierwsza zdecentralizowana autonomiczna waluta posiadająca publiczny zapis transakcji, przy odpowiednim użyciu zapewnia wysoki poziom anonimowości zezwalający na obrót narkotykami czy bronią w deepwebie.
Breivik, Anders - aktualny rekordzista Europy w odjebce bronią palną.
Breiviki - substancja wytwarzana w organizmie liba na skutek agresji państwa. Wysokie stężenie breivików we krwi wzmacnia skłonność do odjebki. Brutalizm - radykalny nurt filozoficzny zakładający, że odjebka jest receptą na większość problemów trapiących człowieka.
Brutalizm - Jedna z doktryn libertarianizmu, jej przedstawiciele regularnie chodzą na siłkę i trenują strzelanie z broni palnej. Głównym założeniem brutalizmu jest idea, że akapu nie da się wprowadzić bez użycia siły. Za rdzeń ideologi brutalizmu uznaje się Odjebkę Wraz z Potomostwem. Brutalizm dopuszcza zabijanie urzędników państwowych oraz ich rodzin i dzieci. Porwania dla okupu są również dopuszczalne. Zabijanie policjantów oraz organizowanie zamachów terrorystycznych wymierzonych w struktury państwowe jest jak najbardziej zgodne z ideą brutalizmu.

BTC - patrz Bitcoin

C[]

CP' - w zależności od kontekstu dziecięca pornografia (child porn) lub broń czarnoprochowa.
Cyborg - patrz "Korwin - Mikke, Janusz"

D[]

Demokracja - totalitarny reżim polityczny, w którym grupa przedstawicieli państwa narzuca swoją wolę ludności zamieszkującej dane terytorium powołując się na legitymizację swych działań wynikającą z wyborów.
Drogi - jeden z towarów deficytowych w akapie.
Dzieci - jeden z podstawowych towarów handlowych w akapie. W propertarianizmie są własnością rodziców, w libertarianizmie posiadają osobowość, co jest jedną z podstawowych różnic między tymi systemami.
Dzień Sznura - masowa odjebka komuchów, która doprowadzi do upadku państwa i nastania akapu. Ma nastąpić na jesieni, ale nie sprecyzowano której.
Dziurawiec - mocny psychostymulant likwidujący objawy zmęczenia, dzięki czemu można dłużej nic nie robić.

E[]

F[]

Fritzl, Josef - najbardziej rozpoznawalny przedstawiciel myśli propertariańskiej, wskazywany jako wzorowa głowa propertariańskiej rodziny.

G[]

GAZDA - użytkownik libnetu, autor koncepcji gazdyzmu, pierwszy i jedyny gazdysta. Prowadzi wojnę z Rzeczpospolitą, planując obecnie strategiczny manewr przegrupowania się na z góry upatrzonych pozycjach na ziemi obiecanej. Gazdysta - patrz "GAZDA" i "gazdyzm".
Gazdyzm - radykalna, jednoosobowa, doktryna społeczno-gospodarczo - językowa autorstwa użytkownika GAZDA. W sferze społeczno - gospodarczej zakłada, że akap już istnieje, wystarczy "robić swoje" i po niego pojechać do ziemi obiecanej. W sferze językowej zakłada odejście od posługiwania się liczbą mnogą, jako reliktem komuny. Myśli przewodnie gazdyzmu to: "hehe" oraz "Nie mów mi co mam robić, komuchu".
Genetycznie zmodyfikowane sukkuby - nieśmiertelne istoty występujące w akapie. Służą do zaspokajania potrzeb seksualnych osób które je stworzyły (tzw. Geniuszy). Genetycznie Zmodyfikowane Sukkuby wykonują również za geniuszy pracę fizyczną.

Geniusz - forma życia występująca w akapie, stan pośredni między nadczłowiekiem a Liszem. Brzydzi się pracą fizyczną oraz w przeciwieństwie do Lisza - nie jest nieśmiertelny.

Globcio - Globalne ocieplenie
Godzinki - system polityczny wymyślony przez krystkona

H[]

Heglowanie - Zakłamywanie rzeczywistości w celu usprawiedliwienia swojej tezy oraz poglądów.


Hołd myckowy -


Humanitaryzm - przeciwieństwo brutalizmu. Cechuje się poparciem dla idei takich jak: Prawa zwierząt, prawa dzieci, sprzeciw wobec dyskryminacji mniejszości. Wykazuje kategoryczny sprzeciw wobec Odjebki Wraz z Potomstwem.

Hitch - wzór koszernego liba, choć kiedyś był wyznawcą dyktatury. Z zawodu sprzedawca, ale uczciwy i dlatego klepie biedę. Teraz błąka się po świecie w poszukiwaniu środków i metod na przeprowadzenie Dnia Sznura.

I[]

Ignor - Ignorowanie wiadomości przez niechcianego użytkownika
IP - intellectual property (pl. Własność intelektualna). W infoanarchiźmie nie istnieje.

J[]

Jebawka - patrz JBWA
Jesień - data rozpoczęcia Dnia Sznura.
JKM - Janusz Korwin Mikke

K[]

Kapitalizm - Jedyny słuszny system, w którym gospodarką kierują klienci.
Kelthuz - aka KelKuc, Bard z Kielc.
Knaga - Penis
Knajpa - niejawna część libnetu. Miejsce gdzie koszerne liby planują przejęcie władzy nad światem i pozostawienie go samemu sobie.
Komuch - każdy kto nie jest libem.
Korwin - Mikke Janusz
Koszerność - miara ilości libertarianizmu w libie.
Krasnal - patrz "atomowy krasnal"
krystkon

L[]

Lajki -
Lajkcoin - koncepcja waluty opartej o standard lajków na libnecie.
Legitymizowanie - nadawać mocy prawnej, zamordyzmowi o nazwie państwo
Lewak - patrz "komuch".
Lib - zwolennik libertarianizmu, propertarianizmu lub gazdyzmu.
Libertarianizm - system konkurujący z propertarianizmem o miano najlepszego z systemów jakie wymyślono.
[Libnet] - najlepsze forum w internecie zgodnie z badaniem przeprowadzonym na reprezentatywnej grupie użytkowników libnetu.
Literki - patrz "MBTI"

Lisz - ostateczne stadium rozwoju nadczłowieka. Występuje jedynie w akapie i jest nieśmiertelny. Posiada moc telekinezy, więc wszelka praca fizyczna może być wykonywana za pomocą siły umysłu.

M[]

MBTI -
McVeight, Timothy - aktualny rekordzista świata w odjebce stylem dowolnym. Mina przeciwpiechotna - urządzenie służące automatycznej odjebce trespasserów.

N[]

Nadludź - patrz "lib"
NAP
Niewidzialna Ręka (rynku) - nadprzyrodzony byt rozwiązujący wszelkie problemy trapiące ludzi poprzez brak jakiejkolwiek interwencji. W związku ze zbliżaniem się Dnia Sznura i akapu objawiająca się od czasu do czasu koszernym libom.
- Użytkownik (Nowy Świt) szlachcic, kulturysta, filozof obiektywistyczny, socjobiolog, muzyk dark ambientowy, konsekwentnie prześladowany na forum za swoje mieszczańskie pochodzenie i błękitną krew - również banowany i wypraszany z forum przez część kadry moderatorskiej rezydującej na wsi.

- Szykanowany jak każdy rozumny człowiek w epoce ciemnoty umysłowej i upodlenia.

- Obiekt pożądania pięknych kobiet zarówno jak i zawiści zakompleksionych mężczyzn z niższego chowu.

- W przeciwieństwie do innych piewców ideologii libertariańskiej - z każdej potyczki z reprezentantami nurtu lewicowego wychodzi z nienaganną, niepotarganą fryzurą, gdzie inni zyskują zadrapania, bruzdy i siniaki, zarówno jak i traumę psychiczną, zwątpienie i łysinę plackowatą.

O[]

Odjebka - fizyczna eksterminacja. Występuje w wersji prostej oraz wraz z potomstwem (OWZP, WZP)
OWZP - patrz "odjebka"
Ozjasz - patrz "Korwin - Mikke, Janusz"
Obciąganie druta pod stołem - czynność, której można było doświadczyć powszechnie na własnej skórze w wielu polskich knajpach na początku lat 90-tych, po wprowadzeniu ustawy Wilczka. Chętne do obciągania druta pod stołem były pragnące jak najlepiej się sprzedać małolaty, zbierające na piwo lub fajki. Opowieści o łatwej w przeszłości możliwości doświadczenia obciągania pod stołem druta ustami atrakcyjnych małolat wywołują w libertarianach pragnienie przyspieszenia nadejścia akapu.

P[]

Państwo - zorganizowana grupa przestępcza dążąca do pozbawienia wolności i majątku mieszkańców danego terytorium.
PAO - Prywatna Agencja Ochrony
Paragwaj - patrz "Ziemia Obiecana"
Partia Libertariańska -
Paróweczki - pożywienie o niesprecyzowanym składzie. zgodnie z teorią Korwina - Mikke ich sprzedaż w formie przetworzonej to jeden z najszybszych sposobów na wzbogacenie się w akapie.
Pedofilia -
PL - patrz "Partia Libertariańska"
Piwnica - miejsce zamieszkania koszernego liba.
Podludź - patrz "komuch".
Prop - zwolennik propertarianizmu.
Propertarianizm - system, w którym źródłem prawa jest własność. Właściciel terenu określa i egzekwuje prawa na nim obowiązujące w sposób dowolny. Różnica pomiędzy libertarianizmem i propertarianizmem przebiega na linii dzieci, śpiochów i min przeciwpiechotnych.
PY - patrz "Paragwaj"

R[]

Rozmnażanie przez podział - dotychczas nie potwierdzona empirycznie teoria bazująca na obserwacji życia rurkowców o zwiększaniu wpływów politycznych w demokracji poprzez rozłamy organizacji na mniejsze organizacje. Rurkowiec - pozbawiony ambicji organizm zamieszkujący dno oceanu, który tylko by żarł i żył. Rozmnaża się przez podział.
Rzeczpospolita - państwo okupujące tereny położone w Europie między rz. Odrą i rz. Bug.
Rynek -

S[]

SB - patrz "Shoutbox"
Shoutbox - komunikator tekstowy na libnecie, widoczny i dostępny dla zalogowanych użytkowników.
SL - patrz "stowarzyszenie libertariańskie".
Słowianie - częściowo mityczne ludy zamieszkujące akap znajdujący się na ziemiach dzisiejszej Polski w czasach przed chrześcijańskim zamordyzmem. Starożytni nadludzie, będący przodkami dzisiejszych libów, w przeciwieństwie do nieznanych starożytnych podludzi będących przodkami dzisiejszych komuchów. Zazwyczaj występują jako zwykli, wkurwieni słowianie (ZWS), którzy gdyby tylko żyli, to z pewnością zrobiliby porządek z III RP, pomijając fakt, że nie udało im się to z jej pierwszym wcieleniem.
Służby -
Somalia - patrz "Ziemia Obiecana"
Stowarzyszenie Libertariańskie-

Ś[]

Śpioch - miłośnik trespassingu - sportu ekstremalnego w akapie.

T[]

TBWA - tak będzie w akapie, o najlepszym z systemów z przymróżeniem oka. Trespassing - przekraczanie granic posesji bez zgody jej właściciela. Ze względu na zagrożenie odjebką uważany za jeden z najbardziej ryzykownych sportów ekstremalnych w akapie.


Trynkiewicz, Mariusz - Wybitny przedstawiciel myśli antynatalistycznej, pedofil, uniknął kary dożywotniego pozbawienia wolności dzięki instytucji amnestii.


Test Madlocka - weryfikacja poglądów delikwenta na tematy praw zwierząt i państwowej opieki nad chorymi, biednymi dziećmi. Zakłada, że jeśli ktoś nie może znieść świadomości, że gdzieś cierpią dzieci lub zwierzęta, to zgodzi się na każdy zamordyzm, zbrodnię i niegodziwość, jeśli będą uzasadnione dobrem tych istot. A wiadomo, że wszystko można tak uzasadnić.


Test Kawadora - jedna z najlepiej działających i skutecznych procedur, która na podstawie stosunku do dostępu, posiadania, noszenia i użycia broni palnej, priorytetowo różnicuje pomiędzy człowiekiem wolnym a całą resztą.

TW - Tajny Współpracownik, w terminologii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL osoba świadomie, dobrowolnie i za wynagrodzeniem współpracująca ze Służbą Bezpieczeństwa. Najbardziej znanym i najwybitniejszym TW był Lech Wałęsa, czyli TW Bolek.

Tosiabunio - zacny właściciel libnetu. Wkurza się, gdy określa się go mianem "jednego z twórców Wiedźmina" (gry), jednocześnie zapominając o reszcie jego wkładu w polską branżę interaktywnej rozrywki komputerowej.

U[]

Ubekistan - patrz "Rzeczpospolita".

W[]

Wybory - cykliczny element obrzędowości demokracji, w trakcie którego komuchy udzielają legitymizacji państwu.
WZP - patrz "odjebka".

Z[]

Zamordyzm - Patrz, państwo

Zespół Aspergera - Zespół chorobowy występujący u niektórych Nadludzi.
Ziemia Obiecana - legendarna kraina, gdzie liby mogą żyć i bogacić się wolni od ucisku państwa. Zlokalizowana jest najprawdopodobniej gdzieś na terytorium Paragwaju lub Somalii.
ZWS - patrz "Słowianie"

Advertisement